E965i - D-Maltitol / App-yuka

Additive: E965i - D-Maltitol
Data source: App-yuka

-