de:Biermischgetränk

Category: de:Biermischgetränk

Belongs to:

Mixed drinks, Alcoholic beverages, Beverages

Nutrition facts

Average nutrition facts for the 35 products of the de:Biermischgetränk category for which nutrition facts are known (out of 59 products).

Nutrition facts
Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
Standard deviation Minimum 10th centile Median 90th centile Maximum
Energy (kJ) 134 kj 26 kj 88 kj 88 kj 143 kj 181 kj 181 kj
Energy (kcal) 35 kcal 6 kcal 7.6 kcal 26 kcal 35 kcal 43 kcal 58 kcal
Energy 143 kj
(35 kcal)
27 kj
(6 kcal)
31.8 kj
(7 kcal)
105 kj
(26 kcal)
146 kj
(35 kcal)
181 kj
(43 kcal)
243 kj
(58 kcal)
Fat 0.277 g 0.242 g 0 g 0 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g
- Saturated fat 0.047 g 0.05 g 0 g 0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Carbohydrates 5.94 g 1.12 g 2.7 g 5.1 g 6.1 g 7.8 g 7.9 g
- Sugars 3.57 g 2.32 g 0 g 0 g 4.8 g 6.1 g 6.1 g
Proteins 0.323 g 0.201 g 0 g 0 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g
Salt 0.008 g 0.007 g 0 g 0 g 0.01 g 0.02 g 0.1 g
Sodium 0.003 g 0.003 g 0 g 0 g 0.004 g 0.008 g 0.04 g
Alcohol 2.15 % vol 0.728 % vol 0 % vol 0.5 % vol 2.5 % vol 2.6 % vol 5 % vol

Products from the de:Biermischgetränk category