Dessert mixes

Categories: Dessert mixes

Belongs to:

Cooking helpers

Contains:

Nutrition facts

Average nutrition facts for the 416 products of the Dessert mixes category for which nutrition facts are known (out of 447 products).

Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
Standard deviationMinimum10th centileMedian90th centileMaximum
Energy 1,390 kj
(332 kcal)
477 kj
(114 kcal)
2.63 kj
(1 kcal)
556 kj
(133 kcal)
1,560 kj
(373 kcal)
1,820 kj
(435 kcal)
3,510 kj
(839 kcal)
Fat 8.48 g8.91 g0 g0.4 g4.1 g22.9 g40.8 g
- Saturated fat 3.79 g4.56 g0 g0 g1.7 g10.8 g23.3 g
- Trans fat 0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g
- Cholesterol 29.7 mg53.4 mg0 mg0 mg0 mg100 mg174 mg
Carbohydrate 57.5 g27.7 g0 g16.8 g60 g92 g99 g
- Sugars 33.4 g25.1 g0 g2 g30 g73 g98.3 g
Dietary fiber 2.77 g3.61 g0 g0 g1.9 g6.2 g25 g
Proteins 5.77 g7.68 g0 g0.5 g4.4 g9.3 g69 g
Salt 0.481 g0.807 g0 g0.04 g0.21 g1.2 g11.8 g
Sodium 0.189 g0.318 g0 g0.016 g0.083 g0.472 g4.65 g
Calcium 164 mg168 mg0 mg0 mg154 mg349 mg614 mg
Iron 2.79 mg1.05 mg1.67 mg1.71 mg2.53 mg4.62 mg4.86 mg
Nutrition score - France 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
Nutri-Score DDDDDD

Products from the Dessert mixes category - World