fr:produits-decongeles

Category: fr:produits-decongeles

Nutrition facts

Average nutrition facts for the 81 products of the fr:produits-decongeles category for which nutrition facts are known (out of 88 products).

Nutrition facts
Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
Standard deviation Minimum 10th centile Median 90th centile Maximum
Energy (kJ) 1,130 kj 344 kj 448 kj 747 kj 1,120 kj 1,550 kj 1,960 kj
Energy (kcal) 310 kcal 91 kcal 106 kcal 172 kcal 328 kcal 439 kcal 504 kcal
Energy 1,300 kj
(310 kcal)
369 kj
(91 kcal)
448 kj
(106 kcal)
747 kj
(172 kcal)
1,370 kj
(328 kcal)
1,840 kj
(439 kcal)
2,110 kj
(504 kcal)
Fat 15.2 g 6.13 g 0.4 g 7.6 g 15 g 27 g 34.5 g
- Saturated fat 5.88 g 4.16 g 0 g 1.2 g 5.8 g 13.7 g 22 g
Carbohydrates 31.8 g 17.7 g 0 g 0.5 g 41 g 48 g 59 g
- Sugars 12.8 g 9.24 g 0 g 0.5 g 13 g 29 g 47 g
Fibers 1.05 g 1.14 g 0 g 0 g 1 g 3.3 g 11.9 g
Proteins 8.78 g 6.26 g 0 g 3.9 g 6.1 g 22.7 g 29.7 g
Salt 1.16 g 0.882 g 0 g 0.3 g 0.73 g 3 g 4.13 g
Sodium 0.463 g 0.353 g 0 g 0.12 g 0.292 g 1.2 g 1.65 g
Nutrition score - France 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5

Products from the fr:produits-decongeles category