fr:produits-labellises

Category: fr:produits-labellises

Nutrition facts

Average nutrition facts for the 294 products of the fr:produits-labellises category for which nutrition facts are known (out of 349 products).

Nutrition facts
Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
Standard deviation Minimum 10th centile Median 90th centile Maximum
Energy (kJ) 1,360 kj 354 kj 71 kj 586 kj 1,510 kj 1,730 kj 2,090 kj
Energy (kcal) 317 kcal 88 kcal 0 kcal 141 kcal 338 kcal 418 kcal 602 kcal
Energy 1,330 kj
(317 kcal)
375 kj
(88 kcal)
0 kj
(0 kcal)
586 kj
(141 kcal)
1,430 kj
(338 kcal)
1,740 kj
(418 kcal)
2,520 kj
(602 kcal)
Fat 21.8 g 10.7 g 0 g 4.6 g 25 g 34 g 52 g
- Saturated fat 13.7 g 8.31 g 0 g 1.2 g 17.5 g 23 g 24 g
Carbohydrates 6.7 g 17.6 g 0 g 0 g 0.7 g 64 g 73 g
- Sugars 0.635 g 0.762 g 0 g 0 g 0.5 g 2.6 g 35 g
Fibers 0.82 g 1.21 g 0 g 0 g 0 g 3 g 4.71 g
Proteins 20.1 g 5.16 g 0 g 12.3 g 20.4 g 28 g 33 g
Salt 1.06 g 0.646 g 0 g 0.1 g 0.9 g 2.07 g 4.9 g
Sodium 0.422 g 0.259 g 0 g 0.04 g 0.36 g 0.828 g 1.96 g
Alcohol 14.4 % vol 18.2 % vol 0 % vol 0 % vol 4.5 % vol 50 % vol 55 % vol
Calcium 779 mg 272 mg 0.993 mg 270 mg 900 mg 1,100 mg 1,160 mg
Nutrition score - France 9.94 9.94 9.94 9.94 9.94 9.94 9.94

Products from the fr:produits-labellises category