Γάλα ζωής - Product

Γάλα ζωής - Product

Full size

This file was uploaded to product Γάλα ζωής - Όλυμπος - 1,5 L and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. (Original Image)

Attribution: Photo by per Open Food Facts