Majonez wyborny z żółtkiem z jaja kurzego z chowu z wolnego wybiegu - 1

Majonez wyborny z żółtkiem z jaja kurzego z chowu z wolnego wybiegu - 1

Full size

This file was uploaded to product Majonez wyborny z żółtkiem z jaja kurzego z chowu z wolnego wybiegu - Madero - 400 ml and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Attribution: Photo by per Open Food Facts