Majonez wyborny z żółtkiem z jaja kurzego z chowu z wolnego wybiegu - Product

Majonez wyborny z żółtkiem z jaja kurzego z chowu z wolnego wybiegu - Product

Full size

This file was uploaded to product Majonez wyborny z żółtkiem z jaja kurzego z chowu z wolnego wybiegu - Madero - 400 ml and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. (Original Image)

Attribution: Photo by per Open Food Facts