ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ - 4

ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ - 4

Full size

This file was uploaded to product ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ - Knorr - 120g and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Attribution: Photo by per Open Food Facts