เฮอร์ชีส์ นักเก็ต ครีมมี มิลค์ ช็อกโกแลต - Ingredients

เฮอร์ชีส์ นักเก็ต ครีมมี มิลค์ ช็อกโกแลต - Ingredients

Full size

This file was uploaded to product เฮอร์ชีส์ นักเก็ต ครีมมี มิลค์ ช็อกโกแลต - 149 g and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. (Original Image)

Attribution: Photo by per Open Food Facts