นมถั่วเหลืองไม่เติมน้ำตาล ตรา โทฟุซัง - 1

นมถั่วเหลืองไม่เติมน้ำตาล ตรา โทฟุซัง - 1

Full size

This file was uploaded to product นมถั่วเหลืองไม่เติมน้ำตาล ตรา โทฟุซัง - 830ml and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Attribution: Photo by per Open Food Facts