List of Nutrition grades for products edited by yuka.ZHBnQ0NvVVFodVVXaHZSazFDTHU2dGdseVpPTkJtZXNFdEExSVE9PQ - World

 

6 Nutrition grades:

Nutrition gradeProducts
NutriScore nutrition grade A 3
NutriScore nutrition grade B 1
NutriScore nutrition grade C 3
NutriScore nutrition grade E 1
Unknown 2
Unknown 1