E433 - Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane / English

Ingredient that may be from palm oil: E433 - Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane
Language: English

-