Metalen-deksel / 4 - Ultra processed food and drink products

Packaging: Metalen-deksel
NOVA group: 4 - Ultra processed food and drink products

Products with a Metalen-deksel packaging -