Eau de source - Saguaro - 2 l

Barcode: 20022952

Ambiguous barcode: This product has a Restricted Circulation Number barcode for products within a company. This means that different producers and stores can use the same barcode for different products. ×
This product page is not complete. You can help to complete it by editing it and adding more data from the photos we have, or by taking more photos using the app for Android or iPhone/iPad. Thank you! ×

Product characteristics

Common name: Eau de Source

Quantity: 2 l

Packaging: Bouteille, Plastique, Bouchon, Bouteille en plastique, Bouchon en plastique

Brands: Saguaro

Categories: Beverages, Waters, Spring waters

Labels, certifications, awards: Green Dot

Origin of ingredients: fr:F-08430 JANDUN

Manufacturing or processing places: France

Stores: Lidl

Countries where sold: Belgium, France

Ingredients

→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
Eau de source

If this product has an ingredients list in English, please add it. Edit the page

Ingredients analysis:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

NOVA group

1 - Unprocessed or minimally processed foods
1 - Unprocessed or minimally processed foods

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade A

Nutrient levels for 100 g

0.125 g Salt in low quantity

Serving size: 1 L


Comparison to average values of products in the same category:

(2624 products)
(7812 products)
(97050 products)

→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts
Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (1 L)
Spring waters Waters Beverages
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) ? ?
Fat ? ?
Carbohydrates ? ?
Proteins ? ?
Salt 0.125 g 1.25 g +87% +1,832% +129%
Sodium 0.05 g 0.5 g +87% +1,832% +129%
Bicarbonate 432 mg 4,320 mg +118% +127% +120%
Potassium 18 mg 180 mg +833% +15% -86%
Calcium 66 mg 660 mg +67% +302% +23%
Magnesium 26 mg 260 mg +128% +130% -22%
pH 7.5 7.5 +8% +8% +10%
Nutrition score - France 0 0 -100% -100% -100%
Nutri-Score A A -100% -100% -100%
Chlorures 15 mg 150 mg -11% -9% -4%
Nitrates < 2 mg < 20 mg -79% -16% -15%
Sulfates 34 mg 340 mg -28% -26% -26%
Residu-sec-a-180-c 477 mg 4,770 mg -5% -5% -5%

Packaging

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
Bottle Plastic
Bottle cap Plastic

Data sources

_

Product added on by openfoodfacts-contributors
Last edit of product page on by quentinbrd.
Product page also edited by anthony38270, asmoth, benoitmart1, charlesnepote, date-limite-app, ethic-advisor.cffd79ab-f47b-4ee9-82d5-8cb714b0ed06, jeanbono, kch, kiliweb, mrhalal, roboto-app, scanbot, segundo, tacite, teolemon, yuka.R0pFT1N2c0Z1dXNKZ1BObDJSaUY0ODV2K3BXb0FWbTZjZXRKSVE9PQ, yuka.R2EwY042UWJyZVZWcDlvRjNSL2ZvZFZXNjRYNWVsKzBNdmdMSWc9PQ, yuka.RjdsZEFJNENsTWtUbVBNdTNBUFJ3K2wyMXIycGVVTHZMdmd4SVE9PQ, yuka.RzdFYVRiVUErT0l6dzhKZzF6L3EySWxNKzc2alowS05DZXRMSVE9PQ, yuka.SFlSUkxiVXdwdHNnaGNGaDhoSHpvUE5VNUlDdEJGL3VFc29BSVE9PQ, yuka.SGI0L0NJQVpuUDB1cXZJOHpCWEY4Y2gzOWNId1pXeVNMdHBKSVE9PQ, yuka.SGI1ZFNZY3JnY1lHd2RzRjdEenB5b0pZL0xHdUFVcU5KdFVhSVE9PQ, yuka.SHEwYVNKOGhpZHc0b2RvbTBobnZwb2wzNmFXSGUzcWRBckpCSUE9PQ, yuka.SHZnaEc3OG5vY1ZTcWNNbXhEYk42UFJNKzVpQ2NHV3dOTlVkSVE9PQ, yuka.U0ljcFFiNGZnTkpSaS9SbTVndlNvT2h3NXFDUWNYK3NldVVJSWc9PQ, yuka.U3B0ZEY0b0JyOFZUdmZaZzgwelE4ZWxld01IM1FuaXlGckVMSVE9PQ, yuka.U3FBYlM0c0J1dDB3dE0wNzdrMytxOGtvbTRiNVVsM3VNN1VwSVE9PQ, yuka.U3FrQkM2TS9yZjRnbDhVVjVEcnMrWU5rMlpENUJYaWJjT1lySVE9PQ, yuka.U3JFTklLMHRnUDRHdU1BeHhSbUsrOGxyL0tTeGJWcTFJUFpNSVE9PQ, yuka.US9zSE00UmIrT0FNZ2ZRdyt3bko2OTUyK1lTU1FucnBPYzArSVE9PQ, yuka.UTQxYUQ1VW9uZGNKb2ZZQnh4WHh4ZnRGMTcyVWZranNDc0FRSVE9PQ, yuka.UVl4YVBhVmJpUDBqcGZBLy9qakYvT2wyNmMraWQwU3RDZlpNSVE9PQ, yuka.UkxzdEthOCttZUlSeHMxaThSVFM5TXd1L0xtWlUyK3RKT2hPSVE9PQ, yuka.V1BzTU82WUdxUG9KbmZGbDl4bmJ3OTV3L0x5WVpGS3ZMK0V4SVE9PQ, yuka.V1lBRkU1c2JvZkF5cGRzM3h4aU8yZDVlMWJxT2ZYbVJDZEpLSVE9PQ, yuka.V2JJSkU1d0duY0lLZzhVc3hBdlErTTVGL0lHNFYwYWRCckFNSVE9PQ, yuka.V3FjSE1KMFR2ZFVFeE1VVC9UeUkrOUZxL29QM1JEMitCOVpLSUE9PQ, yuka.VGEwRExQNFRsS0VTbThWbndpSGMvSXBYNTZHSURIdXpNTUFWSWc9PQ, yuka.VGF3ZUxLWWdpdXNVaWMwYjNoWDd5NE4veHFLc1YwWHVNOVlXSVE9PQ, yuka.VGI4OUtJNGx1Y1VrbXZRdjFCLyszWW91NkxpamMzS2JMdWMvSVE9PQ, yuka.Vjd3QU1LY2lwZG9MdHNjaHhCWHVwZkZFK0pHYlkwWG1LdWNJSWc9PQ, yuka.VjdBYlNMMEdtTlE2eThjZDVUUHB4OGd2d2FPSGUzK1pJTTh5SVE9PQ, yuka.VzZjYU9vZ0lwOTAzdDlvOTVEcndvb3RYbm8veVVHaUZLZTRxSVE9PQ, yuka.WS81Wkg2QXp1c1kwbjhNVjNDL0U1LzR0NFpDeFVIbWJLdTRKSVE9PQ, yuka.WXAwck1KZ21oZndKeC9Ra3dRamUyTngrd0pxWVdqMlVGYklKSWc9PQ, yuka.WXZnc0s2Y0x0dVlOd2YwNnhCZnA1ZGgyNXIrd1JGSzNFK1lKSWc9PQ, yuka.Wko0ZkFhOFlpY0VBbmNVRm9SYksvb2hVdzhXeGYxR1VOZnBNSVE9PQ, yuka.WllBbVFmOGtyZU0xdlBZODJEclB4ZTVlN1krUVFUS3hldmNQSWc9PQ, yuka.WmZFc0M2ZGZ1dllxcC9ZVjF4L00rUForMThlR1EwYnZCczg0SUE9PQ, yuka.YTU4SEY0RWovZVFwcWZJZTBoM0pwOXR4eEpPclRHcThHZlUzSVE9PQ, yuka.YTdFRUxvWXh1dUZUdC9BQ3dralc4LzFybm9Hb1FFcWVkZVVvSVE9PQ, yuka.YWFNdEZKZ09oYVZTcS9RRjRUaisyZEJMekkrVWVrR2xKZG9XSWc9PQ, yuka.YXFZbU1hc0FndnNhbi9RMTFBbk0vL1FyeWNPMlVVZm5COHNhSVE9PQ, yuka.ZExrWkVyNE90K2hXbXZZSHd6R0UyWWx0emNPcmJHQ3dPOG8xSVE9PQ, yuka.ZG9zdkNaOExodFFJdlBBZThTcmFvbzh2bUtYMlkzcm1OdFExSVE9PQ, yuka.ZVpBL1Q2WXJvZUVyaS9RUXdpMkwxWXBrNUpQeUJucWRBdm9LSWc9PQ, yuka.Zll3eVFLWVpsOVJhcXRnYzNTNy9wdXRRM3B2eVRVUzVNYzBTSVE9PQ, yuka.ZmFzQkxJOHZ0OWxSdnZFWjhBTFgwSXhKL0o2WWZFenNDZnRCSUE9PQ.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.