Open Food Facts is 100% free and independent. We need your help and donations to continue and to grow the project. Thank you!

100% pur jus clémentines pressées - Andros - 1 L

Barcode: 3045320104172 (EAN / EAN-13)

Product characteristics

Ingredients

→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
Jus de clémentines.

Ingredients analysis:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

NOVA group

1 - Unprocessed or minimally processed foods
1 - Unprocessed or minimally processed foods

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade D

Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified on the label, it was estimated from the category (Fruit juices) of the product: 100%

Nutrient levels for 100 g

low quantity0.1 g Fat in low quantity
low quantity0 g Saturated fat in low quantity
high quantity12 g Sugars in high quantity
low quantity0 g Salt in low quantity

Comparison to average values of products in the same category:

(72 products)
(2327 products)
(6044 products)
(6525 products)
(8821 products)
(9925 products)
(18660 products)
(31919 products)
(52061 products)
(116654 products)

→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
Clementine juicesSqueezed juicesFruit-juices-and-nectarsFruit juicesJuices and nectarsFruit-based beveragesPlant-based beveragesNon-Alcoholic beveragesBeveragesPlant-based foods and beverages
Energy (kJ) ?199 kj195 kj193 kj195 kj190 kj183 kj170 kj191 kj244 kj921 kj
Energy (kcal) 52 kcal+12%+12%+11%+13%+15%+15%+19%+6%-8%-79%
Energy 218 kj
(52 kcal)
+11%+12%+11%+12%+15%+17%+22%+7%-9%-79%
Fat 0.1 g-50%-33%-34%-28%-29%-24%-72%-13%-73%-99%
- Saturated fat 0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Carbohydrates 12 g+12%+10%+10%+12%+14%+15%+44%+13%+11%-58%
- Sugars 12 g+15%+18%+19%+21%+23%+24%+62%+29%+32%+43%
Fibers 0.5 g+7%+63%+57%+62%+52%+79%+60%+150%+82%-86%
Proteins 0.6 g+1%+54%+65%+61%+63%+89%+49%+169%+17%-88%
Salt 0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Sodium 0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Nutrition score - France 6 +44%+50%+3%+57%+7%-9%+1%-27%-17%+57%
Nutri-Score DCCDCDDDDDC

Some of the data and/or images comes from the OpenFood.ch database (the exact list is available in the product edit history). Those elements are licenced under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Product page on openfood.ch

Product added on by openfoodfacts-contributors.
Last edit of product page on by kiliweb.
Product page also edited by date-limite-app, foodrepo, gercoal, hikira, magasins-u, moon-rabbit, nrda, openfood-ch-import, scanbot, sebleouf, tacite, teolemon, yuka.R0kxUk4vd2w5NkVGdWNCbnpBaUw1T3hiOXJDUllucXJGY01iSVE9PQ, yuka.R1A4R0N2cFJnTVFXdmNVRDNSWHo2TjV1NDV5U2NUbUtGT1V4SUE9PQ, yuka.RnB3dEYvb3VoTWdUZ1BKaytVbmMxUEV1eW9hc2VtQ1dLY3BPSVE9PQ, yuka.SC9vZU12ODlnZHNNdnZBU3J3T0lxK2xSL1lHUlZsS29EZlVUSVE9PQ, yuka.SGFKWUVhZ2ppZk1JeThJUXhoQ0l4c3N0NXAyRFlUdXNKOUpOSVE9PQ, yuka.SHBBSEY1MExsc0VneS9SdjNqeUYzc3A1blp5WlpGdVVDczRSSWc9PQ, yuka.U2JBL0ZaaFpoTVVnbXNNUitDbUk5dGxuelpxdEEwK3lkTlVwSVE9PQ, yuka.U2Z4UkRaMHRxZGMxbi9GZzFETHBvb04xMkpYM1pGT1BCdlZJSVE9PQ, yuka.US80QUxxUUhyS1FHaGZaaXpoK0pwZmhSNExTemRqT3ZDTGNwSVE9PQ, yuka.UUlvRUlibFFpUGMxbk50bHBqWEt5dko0NUphQVgzdUhjc2tUSVE9PQ, yuka.UVAwZFFiVWltUEFYdlAwWTVEUHUvOVpsbjZTN1IwK1VjUGc5SVE9PQ, yuka.UWY1YkhwZ1JudDBLZ3ZNbi9SRDMxdXBaNGFXSVFuem1MdllUSWc9PQ, yuka.Ui9BQkYvd1Qrdnc3bjhSZ29DbjE5WTlrd2Iyc1FUaVFHc1FXSWc9PQ, yuka.UlBoZEVxOElxZUlPbVBNaHpERDI1dklvMzhLV2ZuS3lMdFlqSVE9PQ, yuka.V2F3SkY2OHRudE1oc3ZZVHdoWEw1SXA1NlkzeFExcVpHYklYSWc9PQ, yuka.V3FNTVRvSmF0L01odS9FMG93cmI5WTVXMTZPSFQyZWVCY0EzSVE9PQ, yuka.V3JBQkNxRXF2T0VIaHNZZjJrbjdvSUp3bjRHUVJUbXlHdWdYSWc9PQ, yuka.VDRjRk1xTTZxZjhuZ3RzYnJpM2I2OU4zKzRLdlJYS0ZHdFJQSUE9PQ, yuka.VDZKWk4vODU5djA0bWM4UStpMkYwK0pObkpxdVduK1pOUFU4SVE9PQ, yuka.VDZOZEY0UWdpc01OeGRwbjl4YU8yT3Q4N2IycGZIR3FlN0VUSWc9PQ, yuka.VFBGZURQa2ovdllqcGNVWjN4ZUsrNGx2bG9Ld0JFS1NjK0FYSWc9PQ, yuka.VjQwZ003UUdyTjhEbXNFLzV3K0U0TjFSOThDVlpYR0xLZkE3SUE9PQ, yuka.VjR3dlNMNDdwZllUbzlnRW9oN1JwOUVrMW9ieVFsdm5OTm9BSWc9PQ, yuka.VnFRbExaMGdscVFPby9ZbnpqYU9wSTVTbmJHSVVtMmVDOFlwSVE9PQ, yuka.VnFza0RJZFpxdWNsbE5vZG95anYyUGxiMzV1cmNYdU5ETnMxSVE9PQ, yuka.VzRaWVRxc0ZpYWNnd2ZJdThBeU85ZkpwbDdDMVpXT1pPKzR1SVE9PQ, yuka.VzY4a0hJOGZoUFloeS9ZNHd4eU14ZlJaMmJxN1pHYWxjOU1ESWc9PQ, yuka.VzZFN0thOFQvZlVvbTlwbnJpMk9vdUIzNE1INUJHYVVjOU1BSWc9PQ, yuka.VzdnR042STVvUG9HbHZjVjdqVGZ4ZkIxNHJ5QVoyTzFJTlZQSUE9PQ, yuka.WC8wZ0w1Z0dpOXNUdjhadnBqYnk1T0JXem9DaloyaWRKUEFUSVE9PQ, yuka.WEwwT0Vic09tdndKdE1ZUjB6REw2dE5iN283NFlqdXVMUGdCSVE9PQ, yuka.WGJvbUdxa2gvdm9Ic1BjRzBCajE2OGxRMjYyWldVV2JOdTA2SVE9PQ, yuka.WHFBU0RycGVwTlFVeHYwaDR4WCsyY2xGelpDMlVrMjhGY2szSVE9PQ, yuka.WUlOZEFQc01xc2s3aDh3MzRqTEorbzVUeW9hRlYwMlpLdEU2SVE9PQ, yuka.WVpzYUFaOENqY0FGbnZjNTdCMkZ5dTlMeG9Ud2NYK3pGY3NzSVE9PQ, yuka.WW9FdFRKcFJ0NkF4aWZFWTBrdVAwT3hzd0k3NUEyYVNJTXMrSUE9PQ, yuka.WjZVS05Lcy9scWNCdGNObStTTGwrL0JSeDRIMVpGMjVCTm9YSWc9PQ, yuka.WjdnWkVMdFpqTlE3cGZJdzQwdlZvdGRmL0xxalhINlpHYkUzSVE9PQ, yuka.WkkwbU1yWXpnYVFIdGMwNytVL1J3ZTVmMXBPcFJuTHBCT1VCSVE9PQ, yuka.WmI4a0h2Z0dpZE1zd2ZNbitTblRxL0l1K3NUd1prSzhCZFFCSWc9PQ, yuka.WnFWYVNZZ2txOWc0cWNVZnh5R0YvZmh2MjZLUlluMnJFOFVNSWc9PQ, yuka.YTU0N1A0Z3FvdVk3dlBJTXB6akoyc05SN0srbFYxNm1LdThSSVE9PQ, yuka.YUo0ZUliUVlvTk1yZzhZRDBnM0x3dXBzMTQ2TVZtbU1HZFU5SVE9PQ, yuka.YWJFSEhmVWUvTWdGdTlnbSt5cU80L1JrNTVYeVpHYnFkZkZCSVE9PQ, yuka.YXFveExLYzhtc2NSeXZJNDBRSHAxOGd1NFp5RFcxNkpOdU1JSWc9PQ, yuka.YjUwS1FmMDQ5K01CdC9NbDhqeU94ZkZvbTZIMFhsaWxGTlEvSVE9PQ, yuka.YjZVL1FMUmRwUHc2c01jZzNSUEU0WXA0MkpTQVFqNlVNK0FNSVE9PQ, yuka.YlBwZVQ0MGd1YUVGdXNRZjdqYmZ5OWhxbXNYNWZHK3FDc2tBSWc9PQ, yuka.ZDYwak1hSWhwcU1YcE14bXhBTFYwK3hNK1pPS2VuaTRBZXN6SUE9PQ, yuka.ZElzQUxwVU11dlJTcThjRW9RbkU0TWdvM29hRFZIMlNBZlEzSVE9PQ, yuka.ZEw0dFNacFJ2dllVdlBZZyt3amMzUEpvOVppN2NEK0pLZFkySVE9PQ, yuka.ZUxvcUNMc1B1dnMyeThNaDBnL2t5UEpydzdHNWZVTytLUFl4SVE9PQ, yuka.ZlBFdUlZOWNqZlFoaHNjUnhqZkZxOU42N3ArRGIyU2xFODRMSVE9PQ, yuka.ZllrS01wVWhpc3NzbThFUTBoSHA1SWtrK2JIM0JtV3pLY0U2SUE9PQ, yuka.ZnE0ZUxya0JuOEFObk13QTRoalIvZEJmK3MrdEFGNkhEdkJBSVE9PQ, yuka.ZnJKY0Nvc2srOEFwdnNjMSswejEvOUI1NkptdmVqMlJGdWNWSVE9PQ, yukafix.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.