Schweppes Agrumes - 1,5 l

Barcode: 3124480002501 (EAN / EAN-13)

Product characteristics

Common name: Boisson gazeuse rafraîchissante aux arômes naturels d'agrumes (orange, pamplemousse, citron vert et mandarine), avec autres arômes naturels, avec sucre et édulcorants - Schweppes Agrum'

Quantity: 1,5 l

Packaging: Bouteille, Plastique

Brands: Schweppes

Categories: Plant-based foods and beverages, Beverages, Plant-based beverages, Fruit-based beverages, Artificially sweetened beverages, Carbonated drinks, Sodas, Fruit sodas, Sweetened beverages, fr:Sodas aux agrumes

Labels, certifications, awards: With sweeteners

Stores: Magasins U, Leclerc

Countries where sold: Belgium, France

Ingredients

→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
Eau gazéifiée, sucre, extraits naturels d'orange, acidifiant : acide citrique, conservateur : E202, édulcorants : acésulfame K et sucralose, amidon modifié, antioxydant : acide ascorbique, arômes naturels d'agrumes avec autres arômes naturels, stabilisant : E445, colorant : E142.

Ingredients analysis:
Palm oil free Maybe vegan Maybe vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

NOVA group

4 - Ultra processed food and drink products
4 - Ultra processed food and drink products

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade D

Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified, their possible positive contribution to the grade could not be taken into account.

Nutrient levels for 100 g

low quantity0 g Fat in low quantity
low quantity0 g Saturated fat in low quantity
moderate quantity5.7 g Sugars in moderate quantity
low quantity0 g Salt in low quantity

Serving size: 200 ml


Comparison to average values of products in the same category:

(597 products)
(3052 products)
(3389 products)
(4527 products)
(8763 products)
(9603 products)
(17959 products)
(30453 products)
(49904 products)
(110158 products)

→ Please note: for each nutrient, the average is computed for products for which the nutrient quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (200 ml)
Fruit sodasArtificially sweetened beveragesSodasCarbonated drinksSweetened beveragesFruit-based beveragesPlant-based beveragesNon-Alcoholic beveragesBeveragesPlant-based foods and beverages
Energy 100 kj
(24 kcal)
200 kj
(48 kcal)
-30%-36%-25%-19%-71%-50%-54%-62%-67%-91%
Fat 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
- Saturated fat 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Carbohydrate 5.7 g11.4 g-30%-1%-26%-19%-70%-49%-42%-59%-60%-86%
- Sugars 5.7 g11.4 g-26%+23%-23%-15%-68%-44%-32%-55%-54%-91%
Dietary fiber 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Proteins 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Salt 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Sodium 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Nutrition score - France 8 8 -21%+47%-14%-5%-33%+19%+31%-5%+6%+98%
Nutri-Score DDEDEDEDDDDC

Product added on by openfoodfacts-contributors.
Last edit of product page on by date-limite-app.
Product page also edited by beniben, dada, elttor, kiliweb, magasins-u, scanbot, sebleouf, tacinte, tacite, teolemon, yuka.R0k0eE5hb2JoZGhXaS9ZazBSYUk2TmhXeDhhcWRsNnBJcllESWc9PQ, yuka.R1prUU42c0hxOFk3aE1BZDBnei8ybzVyMzUyYkJEeWRCdUFjSVE9PQ, yuka.R3ZFcVFQUmJxdHhTdU1ZRTVCTHg0WXAzbTY2NVhqMlFJT05PSVE9PQ, yuka.RjZZaFBvWXJvK1Vub01jODVCck14dTlZL0ptMEJESzdGK1F4SUE9PQ, yuka.Rm9ZOFRxWmZ2OVlvaE1VenpFUFN4dTlFNG8vd2RFK05Pclk2SVE9PQ, yuka.RnFRbEFaNWRpcUlIbi8xaG9nL1IzTThsL2JpT0JuTHBjYm9lSWc9PQ, yuka.SDRBSE8veGFpdE1RdC9FeCtCYk94c0J4L0xPT1JsT1hDdmNKSWc9PQ, yuka.U1pGY0w2ODRyLzFidE5nbDNnUGN3OU50dzVDeVVubnRMTVVnSVE9PQ, yuka.UTZFblNhVXN0dGNCdk1ROXBRSHh5SXR6LzUySGZENnlkZGNXSWc9PQ, yuka.UTZJZUtxRWcvL2dQd1BjeDJnR1BwLzVrOWJHclhXL21kOWM3SVE9PQ, yuka.UWFzS0RKdGRsLzRrZ3NFMG9UTDUzT3BjOWJxRVgzaXdJYlEySVE9PQ, yuka.UXEwTUhZOGFxZUVhZ013VnJqbnYzbzVyeU02dGZscU1NZkFJSVE9PQ, yuka.Ukl0ZkNLNWVwZnd3a3NZNnBEWHM4OGxFeW9hdlZueWNGN3RBSUE9PQ, yuka.UmFRZlNKd010dDRvbU5vMHhBajdvZmxzd2EyU2VGcU9LTkVVSWc9PQ, yuka.UzQ5YVFZRlErc3Nwby9JVHp3LzMzdmg4bWJ1WmRFMndEdlVMSVE9PQ, yuka.V1B4Y0NiODdsTmtFbmYwRXhValI5Y054K2JxRUIwS0djT2tUSWc9PQ, yuka.VDRJOU9id3NuLzRyc2NVNm95M0wrTXRjeHJxckRHcTVKTllOSWc9PQ, yuka.VDZNbVBxOGZsTUVZdWNJc3BpUFFwTWhheHErS1QwV3RFdmhLSVE9PQ, yuka.VDd3QVQ2ODdtdnNGc01JWCtpM01xK3BOeG8ycGNraTZHdkkrSUE9PQ, yuka.VGFvTlFia2J0NlVwa3ZOaytFanB5L1pFNWMrelJsaVhBY1VlSVE9PQ, yuka.VjRZc09aNHRuc05RbjgxbHdoYU40UEZxMnAyemJFK1dJcnNnSVE9PQ, yuka.VktRU0M0VVpwZmdMdGNVZjh5K0krWU5jK2EyTUIwNnNCdnNKSWc9PQ, yuka.VzRvT0lhY1pyZlpXeXM4VjFCWFYyOGhlMTRXVlpsKzBHclF0SVE9PQ, yuka.WGFRREhaUUJoZEEwaFBJYXJpblQrOHBWLzY3MFhWM3FBZE00SUE9PQ, yuka.WHBrUUtZY3VyZk1ZbDg4dS94RHlxdDVRMTd1SUJVQzdLdVZQSUE9PQ, yuka.WUtkZUlKNVk5dE5hdHNObnhBS0s0K3h6enM3eVVVWG9MY29ZSVE9PQ, yuka.WVlRcFBJa20vNllRb3Rnc3BFdk05TkpIN0kybWRreWVKczlMSVE9PQ, yuka.YUxBSERMZ0d1c2cxd2ZBeitUcnY5OXQvOXEzeGRHVzJNdFpMSVE9PQ, yuka.YjRJUE5LOVpudjRRaFAwVnpFUHh3ODRxem9HRmRraVdGL296SUE9PQ, yuka.YmZnUkw3c3V0TlV3bTlzRzFETEowSXN2NExUd1VrU3dHc0FvSVE9PQ, yuka.ZDU4c09wc3h2OXhUbnZNOXBRdU8yZlF1dzdPbFFVK25MTEpLSUE9PQ, yuka.ZDZNNEs3WXVtZWNVbi9ZNTVnN1pwZDU4ektLdUJrNk5BYm9TSVE9PQ, yuka.ZEpvNE1aOHgvYUVCdHNJdjMwbjh4ZHhPbUk2cFVEaW9HdEVTSWc9PQ, yuka.ZS9zbUM2OEUvUEFwb004djBTck95KzlveTVPUVkxS05BYllYSWc9PQ, yuka.ZjQ1ZVNvY2t2Y3M0c2NVeG9Vdk0rTTllbHB5WVVENkhPdEF3SUE9PQ, yuka.ZklNSlQ2c1lpcVk2dDhWbnAweUYwYzFVeDhYNVlVQ29BYm9BSWc9PQ, yuka.ZmI0TkVMWU1yNkFGa3NNVCtVanE0LzlLNjU2UVJuK2JNZkJBSUE9PQ, yuka.ZnJwZUM2OHh1T3NPdE1jY3pnTEhwNE5TM0lPbFhFcUlLN2NYSWc9PQ.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.