Ice Tea saveur Pêche - Lipton - 1,5 L

Barcode: 3228886048436 (EAN / EAN-13)

Product characteristics

Common name: Boisson rafraîchissante aux extraits de thé et arômatisée pêche, avec sucres et édulcorant

Quantity: 1,5 L

Packaging: Bouteille, Plastique

Brands: Lipton

Categories: Plant-based foods and beverages, Beverages, Plant-based beverages, Artificially sweetened beverages, Tea-based beverages, Iced teas, Peach flavored iced teas, Sweetened beverages

Labels, certifications, awards: No colorings

Stores: Magasins U, Intermarché

Countries where sold: France

Ingredients

→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
Eau, sucre, fructose, acidifiants (acide citrique, acide malique), extrait de thé noir (1,4 g/l), jus de pêche à base de concentré (0,1%), correcteur d'acidité (citrate trisodique), arômes, antioxydant (acide ascorbique), édulcorant (glycosides de stéviol).

NOVA group

4 - Ultra processed food and drink products
4 - Ultra processed food and drink products

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade D

Warning: the amount of fiber is not specified, their possible positive contribution to the grade could not be taken into account.

Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified on the label, it was estimated from the list of ingredients: 0%

Nutrient levels for 100 g

low quantity0 g Fat in low quantity
low quantity0 g Saturated fat in low quantity
moderate quantity4.5 g Sugars in moderate quantity
low quantity0.03 g Salt in low quantity

Serving size: 250 ml


Comparison to average values of products in the same category:

(128 products)
(843 products)
(1438 products)
(3170 products)
(9037 products)
(19708 products)
(54349 products)
(124549 products)

→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (250 ml)
Peach flavored iced teasTea-based beveragesIced teasArtificially sweetened beveragesSweetened beveragesPlant-based beveragesBeveragesPlant-based foods and beverages
Energy (kJ) 82 kj205 kj-13%-15%-16%+44%-73%-52%-67%-91%
Energy (kcal) ??24 kcal20 kcal62 kcal25 kcal71 kcal43 kcal57 kcal253 kcal
Energy 82 kj
(20 kcal)
205 kj
(49 kcal)
-16%-6%-65%0%-72%-54%-65%-92%
Fat 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
- Saturated fat 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Carbohydrates 4.6 g11.5 g-19%-7%-57%+49%-71%-45%-57%-84%
- Sugars 4.5 g11.2 g-19%-3%-52%+66%-70%-39%-50%-46%
Proteins 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Salt 0.03 g0.075 g-9%+16%+36%-16%+4%-8%-36%-93%
Sodium 0.012 g0.03 g-9%+16%+36%-16%+4%-8%-36%-93%
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (estimate from ingredients list) 0.1 %0.1 %-85%-88%-88%-99%-99%-100%-100%-100%
Nutrition score - France 6 6 -24%-14%-25%+19%-50%+2%-16%+68%
Nutri-Score DDDDDDEDDC

Product added on by openfoodfacts-contributors.
Last edit of product page on by date-limite-app.
Product page also edited by asmoth, breeen, clecle67, foodrepo, fouji47, kiliweb, magasins-u, otpange, roboto-app, sebleouf, tacite, tacite-mass-editor, yuka.R1BnbVFQUlFtcVVLbzlvMzJ6M014dGhXNmFmNFFWenJKYnM0SUE9PQ, yuka.R1lvYklQdzZ2YVVydXNjd29oenh3dUJIL3JLV1dIK0lDL1FLSVE9PQ, yuka.R2FvWkhQUTZscWtqdXNjODVRbjIvKzVhMThUMlVFT2RCTkl3SUE9PQ, yuka.RjQ4TEVxVTVncUVsa3NRbHp4RFh3T3h6NXEyTEFsbVZEdG9nSVE9PQ, yuka.RjdraEFJWXN2TlF5bk1BWHJ4THdxb3R0NWIyUGIwcnNOdGdOSVE9PQ, yuka.RzRkZVFQeGJwdWNBa2NjQzFBdlkzUE40OWNEMlEyaXZLdFErSUE9PQ, yuka.RzZBRE5KOGkvNlVsdzhZaTJ6cnYwNElsOWFLRmV6MktkOWNQSWc9PQ, yuka.SDVvY0xMdGFtdDhybDhZbXJoTFU2TjlVNG82blhYS3VLK01lSVE9PQ, yuka.SDc4eUVKZ252OXN0b3ZjeTh5Ly82dHhGMXB5U1cwNkhPY2tPSVE9PQ, yuka.SEtNZUM0QmFoYVk2d2YwQy9ockoxZTF3NXNlMkJEK1NNdmhCSVE9PQ, yuka.SHFNd080c2YvdHN5c2M4RzRFNkk1LzlxLzdQd1RHRytON29JSWc9PQ, yuka.U0tRQVA1aGRnUHN6Z2YwNDR4SFQ2Tko0NjdtWmNuRytMK1VXSWc9PQ, yuka.UTVGZUlJQXNuOVJRc01KaTNoenR5OWRIN1k2cmNHaXlGZUFLSVE9PQ, yuka.Uko0OFBxY0tqTjBCbGNBUnBVMzIwTzFUMVpHcUEycTVNZllKSWc9PQ, yuka.UkowcUtZOG9tOXdyc3RvRXpoL1EvOU5TeTQyM1FVanVGZWt1SVE9PQ, yuka.UlprOURhUXVuT1lQdmZNOC9qUEswKzlmM3BLcEFVZWNKTzRWSWc9PQ, yuka.Um8wRkdZSWZuT2MyaDgwbjJ3SGE5TzFheUo2REFrbStLY1lWSWc9PQ, yuka.UmFJU01iOHhvZU0wdGRwdTVTai8yY0pKM3BLcVZqbVZFN2NSSVE9PQ, yuka.UnY0YkxiWXgrdEFieXNNYThSN3MxUFJLM3JDZ1VVT3FCdG9RSWc9PQ, yuka.Uy9BbkFJRWgvTkFqbmNFUXJqL3g0ZGRMNVpPdFdrT1pKYlFUSWc9PQ, yuka.UzRJeFB2MWVwZFFQaHNOdW9Tcng0L2xOM0k2TlpUbUxEZEF2SVE9PQ, yuka.V0lJdENJa0YvOGtNbDhBaDJCMzFxOE5LeDd1U2UyT0pGOHNVSWc9PQ, yuka.VDQ0R0cvVUlqS2dHZzhBZnJ6M2E1dmRlL0kyUFcwYStlc3NNSWc9PQ, yuka.VGFvWU5LRlJuUGRicHNOaHpDajE5L2RTK3JUeFIzbStMT3hPSVE9PQ, yuka.VjVBeUg1a0hwUE1odWZjYnhpTHBwZUpKL3BDR1IwQ1hjdlF5SVE9PQ, yuka.VzdCZVNvb1pyUFU0cWZNZjFSS01wZkJON3JtREF6eVlDdmNhSVE9PQ, yuka.WDRjdURKVTdvZWMybk1BQThRN1h3bzkyNWIrQVVGeXhETG9XSWc9PQ, yuka.WDVJaENxQXVxZWtiaHNVRDNrNk0rYzk2NXFLMGZWdXJkTU14SVE9PQ, yuka.WDZzUEhKVXVvOGc3d3NVZHh5Mkw5Tk5MNlpXS2J6eXFOOHNBSWc9PQ, yuka.WG85WVQ0b2V1T1FNdHNJbitpblk2b2hvM0pDVFUwanVBTE1lSWc9PQ, yuka.WGE4aEQ2TXhsdDR3Z2NNOW9oK0t3WUozbVp1dEJrYnNkZFVVSWc9PQ, yuka.WGZBaE5KZ251UG9zdWZJNzdCclZwNGhhNkpuM1RUKzBLK0VUSWc9PQ, yuka.WHJBblQvZy92UE1VbXNjenBRMkVvdmxNbU1TWWQwQ3FKckVZSVE9PQ, yuka.WHJrcEFQNGduZUl0b01jOTIwM095OTUvNTcrZ1hqam9KZWxKSVE9PQ, yuka.WUo4cUNvOHIvUFVhcC9NVS96ekw0dmg4eFppdlZraXZDYm9QSVE9PQ, yuka.WUpGY0xhMENvT3NRdU13K3pDalM0T2hhK1p1dEEwaVdLTG9nSVE9PQ, yuka.WXI4R0g0MDlwOWd4bnRnZm93MzErWWxZeXJEMlozbm5Jc3hCSUE9PQ, yuka.WXJzS09Zc3dqTVVvZ1BNdjBCRDQzK2g1N29PNGZqKzVMTzQ5SUE9PQ, yuka.WlljYlBJY2d1OTBXZzhRQTRBR093Tmgwd0lMeVlUL29kN0lVSVE9PQ, yuka.WnYwUUxaZ2txNlV0cWZjNSt4ZnlwNDB2M3BDdUJVTHFKTkFESVE9PQ, yuka.YUpzR081c0YvdkFCd2NNZjlVT005T052bTdtZ1RUMjhjYklBSWc9PQ, yuka.YUtGZVQveGMvc0VQb2RvMW9naUkxNE12eW9DamNtM3FDc0VUSVE9PQ, yuka.YUw0Rkc0NFl2Y0lCaXNNaTlSSDYvdE5sNDQ2RVUyV1pGTEl0SVE9PQ, yuka.Yi9vQ1Q1a1JnZHdtcWZRODh3blQ5dmx5NmJxblV6Mk1Kc3dKSVE9PQ, yuka.Yko0bUVhWVRpS0VqeS9jSDNBL0krOXRTNks2M0EyL3NDY01qSVE9PQ, yuka.Ykx3ZVNxQXJ1UFlMdHNVRTlRaUl5L1JidzQrMFQyNnNCYzBJSWc9PQ, yuka.ZDR3RUVyUVJ1Y0licHZjajhSVGV4WTk3MjZhaVpXcWNkZTRXSWc9PQ, yuka.ZDRkZE1md2FuZE5XdWRnVjFRblArY0orNjdueWYyK3ZMZHBBSVE9PQ, yuka.ZDZFblB2OHgvYVlYc2RvenprcnA0ZXBrbktXclgwMlZKdFVzSVE9PQ, yuka.ZTY4UktmMG5xTU1HeHZRdytSL1MzOWNvMnJLN1lGenBEOUV4SUE9PQ, yuka.ZTYwYlNJOVorZDhubnZRczdqTGwrOVZJeklLV1EwZXpFZXdUSWc9PQ, yuka.ZTdFTkVwUUtoL2t1dDhRdjlCRFY5dmhKbkxqMFJrVHJDTW9qSVE9PQ, yuka.ZUxKWlQ1VUw5dG91bXZKbHBTbkx3K0pTem9HWVJ6NnpKKzVBSUE9PQ, yuka.ZVljWUwvNEdwL1lXaWZRRzBVaUw1TzlKNjZTNGZVNllNYllqSVE9PQ, yuka.ZW9zeUFxMVp0OWtEeS9BWjJRdVArdkpFL0pEMGNrU1hKcmNjSVE9PQ, yuka.ZjRvc012OHg5dm82cWNNYW9CL3YzL0J5OXBYMWN6MjhPOUkrSUE9PQ, yuka.ZjVnakZvQWFnZnNHbS9jd29BdUovTkZKMklPeFpHNjFCcmM3SUE9PQ, yuka.ZklBSEc1VVBnY2d5Z2NJNDVRcUt4TlZjd0pLdUFWdWJDUFk4SUE9PQ, yuka.Zko4OElQd3VvcVlGd3ZZbTBEN2U1TlVxbXAzeFFYanBEY1VJSVE9PQ, yuka.Zlk0RVNiUUFxUGdyaE1FZTdDL2EzYzBzd3NhVGJYT3FDclZPSUE9PQ, yuka.ZlpvbU02Z0MrTVJVaThKdTR6M3A0UHgvNXNlV1hYMmVOdFl5SVE9PQ.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.