Lipton Ice Tea saveur Pêche - 1,5 L

Barcode: 3228886048436 (EAN / EAN-13)

Product characteristics

Common name: Boisson rafraîchissante aux extraits de thé et arômatisée pêche, avec sucres et édulcorant

Quantity: 1,5 L

Packaging: Bouteille, Plastique, Bouteille plastique recyclé, PET, Bouteille en plastique, Bouchon en plastique

Brands: Lipton

Categories: Plant-based foods and beverages, Beverages, Plant-based beverages, Artificially sweetened beverages, Tea-based beverages, Iced teas, Peach flavored iced teas, Sweetened beverages

Labels, certifications, awards: fr:Thé noir Rainforest Alliance 100 % vérifié, fr:emballage-plastique-100-recycle

Origin of ingredients: fr:France Sri-Lanka Inde

Manufacturing or processing places: France

Stores: Magasins U, Intermarché, Auchan

Countries where sold: France

Ingredients

→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
water, sugar, fructose, acidity regulators (citric acid, malic acid), black tea extract (1.4 g/l), peach juice based on concentrate (0.1%), as an acidity regulator (trisodium citrate), flavourings, antioxidant (ascorbic acid), sweetener (steviol glycosides),

Ingredients analysis:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

NOVA group

4 - Ultra processed food and drink products
4 - Ultra processed food and drink products

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade D

Warning: the amount of fiber is not specified, their possible positive contribution to the grade could not be taken into account.

Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified on the label, it was estimated from the list of ingredients: 0%

Nutrient levels for 100 g

0 g Fat in low quantity
0 g Saturated fat in low quantity
4.5 g Sugars in moderate quantity
0.01 g Salt in low quantity

Serving size: 250ml


Comparison to average values of products in the same category:

(144 products)
(1058 products)
(2949 products)
(2962 products)
(8478 products)
(34845 products)
(97192 products)
(236487 products)

→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts
Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (250ml)
Peach flavored iced teas Tea-based beverages Artificially sweetened beverages Iced teas Sweetened beverages Plant-based beverages Beverages Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) 82 kj 205 kj -11% -13% +41% -15% -76% -51% -65% -92%
Energy (kcal) ? ?
Energy 82 kj
(20 kcal)
205 kj
(49 kcal)
-15% -2% +44% -33% -73% -51% -63% -92%
Fat 0 g 0 g -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
- Saturated fat 0 g 0 g -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
Carbohydrates 4.6 g 11.5 g -17% -2% +68% -26% -72% -44% -54% -85%
- Sugars 4.5 g 11.2 g -17% +2% +91% -19% -70% -38% -44% -44%
Proteins 0 g 0 g -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
Salt 0.01 g 0.025 g -64% -59% -74% -41% -77% -69% -82% -98%
Sodium 0.004 g 0.01 g -64% -59% -74% -41% -77% -69% -82% -98%
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 0.1 % 0.1 % -85% -89% -99% -86% -99% -100% -100% -100%
Nutrition score - France 6 6 -22% -10% +33% -20% -48% -4% -23% +103%
Nutri-Score D D -22% -10% +33% -20% -48% -4% -23% +103%

Packaging

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
Bottle Recycled plastic
Bottle cap PET - Polyethylene terephthalate

Data sources

_

Product added on by openfoodfacts-contributors
Last edit of product page on by sasa.
Product page also edited by asmoth, benny, breeen, clecle67, date-limite-app, foodrepo, fouji47, inf, kiliweb, magasins-u, otpange, roboto-app, sebleouf, tacite, tacite-mass-editor, yuka.R1BnbVFQUlFtcVVLbzlvMzJ6M014dGhXNmFmNFFWenJKYnM0SUE9PQ, yuka.R1lvYklQdzZ2YVVydXNjd29oenh3dUJIL3JLV1dIK0lDL1FLSVE9PQ, yuka.R2FvWkhQUTZscWtqdXNjODVRbjIvKzVhMThUMlVFT2RCTkl3SUE9PQ, yuka.RjQ4TEVxVTVncUVsa3NRbHp4RFh3T3h6NXEyTEFsbVZEdG9nSVE9PQ, yuka.RjdraEFJWXN2TlF5bk1BWHJ4THdxb3R0NWIyUGIwcnNOdGdOSVE9PQ, yuka.RzRkZVFQeGJwdWNBa2NjQzFBdlkzUE40OWNEMlEyaXZLdFErSUE9PQ, yuka.RzZBRE5KOGkvNlVsdzhZaTJ6cnYwNElsOWFLRmV6MktkOWNQSWc9PQ, yuka.SDVvY0xMdGFtdDhybDhZbXJoTFU2TjlVNG82blhYS3VLK01lSVE9PQ, yuka.SDc4eUVKZ252OXN0b3ZjeTh5Ly82dHhGMXB5U1cwNkhPY2tPSVE9PQ, yuka.SEtNZUM0QmFoYVk2d2YwQy9ockoxZTF3NXNlMkJEK1NNdmhCSVE9PQ, yuka.SHFNd080c2YvdHN5c2M4RzRFNkk1LzlxLzdQd1RHRytON29JSWc9PQ, yuka.U0tRQVA1aGRnUHN6Z2YwNDR4SFQ2Tko0NjdtWmNuRytMK1VXSWc9PQ, yuka.UTVGZUlJQXNuOVJRc01KaTNoenR5OWRIN1k2cmNHaXlGZUFLSVE9PQ, yuka.Uko0OFBxY0tqTjBCbGNBUnBVMzIwTzFUMVpHcUEycTVNZllKSWc9PQ, yuka.UkowcUtZOG9tOXdyc3RvRXpoL1EvOU5TeTQyM1FVanVGZWt1SVE9PQ, yuka.UlprOURhUXVuT1lQdmZNOC9qUEswKzlmM3BLcEFVZWNKTzRWSWc9PQ, yuka.Um8wRkdZSWZuT2MyaDgwbjJ3SGE5TzFheUo2REFrbStLY1lWSWc9PQ, yuka.UmFJU01iOHhvZU0wdGRwdTVTai8yY0pKM3BLcVZqbVZFN2NSSVE9PQ, yuka.UnY0YkxiWXgrdEFieXNNYThSN3MxUFJLM3JDZ1VVT3FCdG9RSWc9PQ, yuka.Uy9BbkFJRWgvTkFqbmNFUXJqL3g0ZGRMNVpPdFdrT1pKYlFUSWc9PQ, yuka.UzRJeFB2MWVwZFFQaHNOdW9Tcng0L2xOM0k2TlpUbUxEZEF2SVE9PQ, yuka.V0lJdENJa0YvOGtNbDhBaDJCMzFxOE5LeDd1U2UyT0pGOHNVSWc9PQ, yuka.VDQ0R0cvVUlqS2dHZzhBZnJ6M2E1dmRlL0kyUFcwYStlc3NNSWc9PQ, yuka.VGFvWU5LRlJuUGRicHNOaHpDajE5L2RTK3JUeFIzbStMT3hPSVE9PQ, yuka.VjVBeUg1a0hwUE1odWZjYnhpTHBwZUpKL3BDR1IwQ1hjdlF5SVE9PQ, yuka.VzdCZVNvb1pyUFU0cWZNZjFSS01wZkJON3JtREF6eVlDdmNhSVE9PQ, yuka.WDRjdURKVTdvZWMybk1BQThRN1h3bzkyNWIrQVVGeXhETG9XSWc9PQ, yuka.WDVJaENxQXVxZWtiaHNVRDNrNk0rYzk2NXFLMGZWdXJkTU14SVE9PQ, yuka.WDZzUEhKVXVvOGc3d3NVZHh5Mkw5Tk5MNlpXS2J6eXFOOHNBSWc9PQ, yuka.WG85WVQ0b2V1T1FNdHNJbitpblk2b2hvM0pDVFUwanVBTE1lSWc9PQ, yuka.WGE4aEQ2TXhsdDR3Z2NNOW9oK0t3WUozbVp1dEJrYnNkZFVVSWc9PQ, yuka.WGZBaE5KZ251UG9zdWZJNzdCclZwNGhhNkpuM1RUKzBLK0VUSWc9PQ, yuka.WHJBblQvZy92UE1VbXNjenBRMkVvdmxNbU1TWWQwQ3FKckVZSVE9PQ, yuka.WHJrcEFQNGduZUl0b01jOTIwM095OTUvNTcrZ1hqam9KZWxKSVE9PQ, yuka.WUo4cUNvOHIvUFVhcC9NVS96ekw0dmg4eFppdlZraXZDYm9QSVE9PQ, yuka.WUpGY0xhMENvT3NRdU13K3pDalM0T2hhK1p1dEEwaVdLTG9nSVE9PQ, yuka.WXI4R0g0MDlwOWd4bnRnZm93MzErWWxZeXJEMlozbm5Jc3hCSUE9PQ, yuka.WXJzS09Zc3dqTVVvZ1BNdjBCRDQzK2g1N29PNGZqKzVMTzQ5SUE9PQ, yuka.WlljYlBJY2d1OTBXZzhRQTRBR093Tmgwd0lMeVlUL29kN0lVSVE9PQ, yuka.WnYwUUxaZ2txNlV0cWZjNSt4ZnlwNDB2M3BDdUJVTHFKTkFESVE9PQ, yuka.YUpzR081c0YvdkFCd2NNZjlVT005T052bTdtZ1RUMjhjYklBSWc9PQ, yuka.YUtGZVQveGMvc0VQb2RvMW9naUkxNE12eW9DamNtM3FDc0VUSVE9PQ, yuka.YUw0Rkc0NFl2Y0lCaXNNaTlSSDYvdE5sNDQ2RVUyV1pGTEl0SVE9PQ, yuka.Yi9vQ1Q1a1JnZHdtcWZRODh3blQ5dmx5NmJxblV6Mk1Kc3dKSVE9PQ, yuka.Yko0bUVhWVRpS0VqeS9jSDNBL0krOXRTNks2M0EyL3NDY01qSVE9PQ, yuka.Ykx3ZVNxQXJ1UFlMdHNVRTlRaUl5L1JidzQrMFQyNnNCYzBJSWc9PQ, yuka.ZDR3RUVyUVJ1Y0licHZjajhSVGV4WTk3MjZhaVpXcWNkZTRXSWc9PQ, yuka.ZDRkZE1md2FuZE5XdWRnVjFRblArY0orNjdueWYyK3ZMZHBBSVE9PQ, yuka.ZDZFblB2OHgvYVlYc2RvenprcnA0ZXBrbktXclgwMlZKdFVzSVE9PQ, yuka.ZTY4UktmMG5xTU1HeHZRdytSL1MzOWNvMnJLN1lGenBEOUV4SUE9PQ, yuka.ZTYwYlNJOVorZDhubnZRczdqTGwrOVZJeklLV1EwZXpFZXdUSWc9PQ, yuka.ZTdFTkVwUUtoL2t1dDhRdjlCRFY5dmhKbkxqMFJrVHJDTW9qSVE9PQ, yuka.ZUxKWlQ1VUw5dG91bXZKbHBTbkx3K0pTem9HWVJ6NnpKKzVBSUE9PQ, yuka.ZVljWUwvNEdwL1lXaWZRRzBVaUw1TzlKNjZTNGZVNllNYllqSVE9PQ, yuka.ZW9zeUFxMVp0OWtEeS9BWjJRdVArdkpFL0pEMGNrU1hKcmNjSVE9PQ, yuka.ZjRvc012OHg5dm82cWNNYW9CL3YzL0J5OXBYMWN6MjhPOUkrSUE9PQ, yuka.ZjVnakZvQWFnZnNHbS9jd29BdUovTkZKMklPeFpHNjFCcmM3SUE9PQ, yuka.ZklBSEc1VVBnY2d5Z2NJNDVRcUt4TlZjd0pLdUFWdWJDUFk4SUE9PQ, yuka.Zko4OElQd3VvcVlGd3ZZbTBEN2U1TlVxbXAzeFFYanBEY1VJSVE9PQ, yuka.Zlk0RVNiUUFxUGdyaE1FZTdDL2EzYzBzd3NhVGJYT3FDclZPSUE9PQ, yuka.ZlpvbU02Z0MrTVJVaThKdTR6M3A0UHgvNXNlV1hYMmVOdFl5SVE9PQ.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.