Croustillant chocolat - Bjorg - 500 g

Barcode: 3229820160672 (EAN / EAN-13)

Product characteristics

Ingredients

→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
Flocons d'avoine* complet (34 %), flocons de blé* complet (17 %), sucre de canne* non raffiné 12 %, chocolat noir* 10 % (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*), céréales extrudées* (farine de riz*, farine de malt d'orge*, sel de mer), farine de blé*, huile de tournesol oléique*, graines de lin* 3,5 %, noix de coco* râpée. * Ingrédients biologiques

Substances or products causing allergies or intolerances: Gluten, fr:avoine

Traces: Milk, Nuts, Sesame seeds, Soybeans

Ingredients analysis:
Palm oil free Maybe vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

NOVA group

3 - Processed foods
3 - Processed foods

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade C

Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified, their possible positive contribution to the grade could not be taken into account.

Nutrient levels for 100 g

moderate quantity17 g Fat in moderate quantity
moderate quantity4.3 g Saturated fat in moderate quantity
high quantity15 g Sugars in high quantity
low quantity0.03 g Salt in low quantity

Serving size: 65g


Comparison to average values of products in the same category:

(359 products)
(610 products)
(1147 products)
(1705 products)
(2181 products)
(2208 products)
(5121 products)
(19723 products)
(21742 products)
(33989 products)
(101924 products)
(118648 products)

→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
Prepared
for 100 g / 100 ml
Prepared
per serving (65g)
Mueslis with chocolateChocolate cerealsMixed cereal flakesMueslisCereal flakesFlakesBreakfast cerealsBreakfastsCereals and their productsCereals and potatoesPlant-based foodsPlant-based foods and beverages
Energy (kJ) ???1,880 kj1,770 kj1,760 kj1,760 kj1,670 kj1,670 kj1,670 kj1,410 kj1,430 kj1,440 kj1,060 kj924 kj
Energy (kcal) 461 kcal557 kcal362 kcal+5%+10%+11%+11%+17%+17%+16%+45%+33%+35%+58%+84%
Energy 1,929 kj
(461 kcal)
2,330 kj
(557 kcal)
1,515 kj
(362 kcal)
+4%+10%+10%+11%+16%+16%+16%+43%+33%+35%+63%+87%
Fat 17 g21.5 g14 g+8%+65%+33%+33%+100%+101%+114%+209%+234%+166%+55%+89%
- Saturated fat 4.3 g4.92 g3.2 g-19%+30%+20%+23%+98%+99%+105%+174%+203%+219%+123%+159%
Carbohydrates 63 g75.4 g49 g+2%-10%+2%+3%-4%-4%-7%+4%+5%+11%+95%+119%
- Sugars 15 g24.6 g16 g-24%-40%-16%-15%+15%+15%-12%-63%+156%+218%+72%+79%
Fibers 8.2 g8.15 g5.3 g+10%+44%+2%-0%+11%+10%+17%+86%+78%+81%+107%+132%
Proteins 10 g11.2 g7.3 g+10%+27%+5%+3%+5%+5%+10%+156%+8%+12%+71%+102%
Salt 0.03 g0.154 g0.1 g-89%-94%-85%-85%-92%-92%-93%-83%-90%-95%-94%-93%
Sodium 0.012 g0.062 g0.04 g-89%-94%-85%-85%-92%-92%-93%-83%-90%-95%-94%-93%
Magnesium 111 mg111 mg72.1 mg+22%+16%+12%+12%+7%+7%+9%-3%-4%+3%-16%-8%
Nutrition score - France 7 7 7 -27%-31%+28%+29%+69%+70%+22%-26%+352%+146%+109%+83%
Nutri-Score CCCCDCCCCCCBCCC

Product added on by openfoodfacts-contributors.
Last edit of product page on by openfoodfacts-contributors.
Product page also edited by axelbrct, beniben, benjamin-a, cdmad, dimitri, florian-pons, guillaume-samson, kiliweb, kiwi31, magasins-u, mike89, miles67off, morganesh, nouky20, philanne, scanbot, sebleouf, yuka.R0lBTkFaVStuZndiaTlodi9FK1AyY29xeXNTRGUwL29kN1k2SVE9PQ, yuka.R0lRdVNyUWx1OXhTaGNJNnBpLzEwZmxwL1lhRmNuaXJHZFFNSWc9PQ, yuka.Ri9Fdks3MFJ2Tk1Qc2NjdXpqL0syNGhzNEp1SFIybTdjY2c5SVE9PQ, yuka.RjQ0dFRMd0JpUGNrd1AxdThnM2MrODlQd2ErWFFGT29DckE2SVE9PQ, yuka.RnFRUENhb3Z1Tkl2cHNZVXpEci93dmxyLzVXU1IzMk5BZWc4SUE9PQ, yuka.RnJJR1NMNHJ2TnNOb3NNNjVDLzMwSXRIeHJHQVpsMjZLUFV1SVE9PQ, yuka.RzZBUkw1MGF2YU16dXN3d3BoTFc2Tk5wNTcrNVVXZTJPc2M2SVE9PQ, yuka.SC9zNkFZOERuL2NPbU1VWHp6Q055ODl2bnJDekF6cnNKZmNSSWc9PQ, yuka.SEtJR0hhMFpnOTBOZ3NjeG9TSE0rdmd1K3BhTVZINjZlL29YSWc9PQ, yuka.SEtzTVFLOERwYWc2aS9JNDd6cjZwWU5WK2NXMFJGK3JkdEFBSVE9PQ, yuka.SFlNL0ZyWVJoK1VIbWMwejR5UFJ4b05MMThYd1oyQ3ZkTUZLSUE9PQ, yuka.SHFZY09ZWS9tUGd2cWNjdjgwTC80ZUJQbXNlc2VUaUpHZWtjSVE9PQ, yuka.SHJsY1NwdzlsL1F2dzhBUjVpalE0K3BMbXFDNVdYeThFY1U4SVE9PQ, yuka.U3F3RUM3c3JtTVFHZzhZLzBEZmZ5ODE2M2NhTGNVcnNMTm8rSUE9PQ, yuka.UTV3T0NvVStuTmM2b2N3dXhTenovK3BvMnBXMmJ6dXlCYllCSVE9PQ, yuka.UVlVaUU3WTlxLzhxeE1ja3BTL0x4bzEzekw2RWNIdTRBTFl3SVE9PQ, yuka.Ui93dERaWlorOEJTc2NRZTQwM2wvOTlMMXMrS1dqbXhjOVFySVE9PQ, yuka.UlBGWUhweFFyUHMzbnYwOStBL1c0dFYzblpXR1ExNlJjTXBQSUE9PQ, yuka.UlpvTE02bzVpTWNYcHZOanpqTFh4b0l1bXFHQ2QwYnBHdUVOSVE9PQ, yuka.Um9BQUVZTmYrZmRWd3ZJYnhSYU41T3N0K0phZ2NVYW1CdHNKSVE9PQ, yuka.Uzd3L0ZwMGVpS0ZWdXNJUnp4YUt3dFoxNmJPM1Z6aVpEY005SVE9PQ, yuka.V2FvQ0NmMC9qTWd0bXNJNndValp3UFZGLzhTVWVUcTVBYlFlSVE9PQ, yuka.VC9sZlNmd0JvL1VNZzg4QzBrTHowOThyNkllTFIyK3lkdUVJSVE9PQ, yuka.VDVzTk43Z0gvdFk2dXZBNCt4TFZvY3grbmNLcGVqMmJLY29jSVE9PQ, yuka.VjZVQURxNWZnTUVNbXZkbjF4YjEvb2w3MXJLMGRtYnNJY3hNSVE9PQ, yuka.VjZrY0ZMa2dsdEFweFBFQzF5N3Q1TTlQMnErZ1VIMk5MZkEwSVE9PQ, yuka.VkpBS1RJOVFpNklRaDlnMDMwM1I4NGhSeDdDclFqeXhlOE04SUE9PQ, yuka.VkpFSFA3MGNuY2twcDlvQW9rL2t4UHRXN1lhaVpsMnRCK2dQSVE9PQ, yuka.VkxzTUNaWUVsc1lEb3NRbnpFajUyTUpPbTQyR0JYR0dldTh3SVE9PQ, yuka.VzUwYVFaOFpudVU0bXRndW9VUC95OWhYLzdxTmNubVpGN1VQSWc9PQ, yuka.WDZZSkMvVWl2T1lXb3RveHdCRHUxK3Q1eE1UMFV6cm9kTXBQSUE9PQ, yuka.WG9Ra0RLOEh2UDRzb3NkbS93UE0vZEpaK2NQelR6eVRNUFE3SUE9PQ, yuka.WGZzdUFKOGdoLzRZdFBNT3d3dkV3dWg1K3FPWlhuR2FOUFpLSVE9PQ, yuka.WHBFT0FxbFlnZWc0bThJVS9rS0wydmRhMXFiMmYwQ0hMTGNLSWc9PQ, yuka.WHFJUEw2WXErdkFibTgxZytCeUxwOGh4NUx5VFhEaXRMdW9lSWc9PQ, yuka.WS9wZktxVWNvK1lVcE13a29CTFgyUEowNVk2TlIyN3JOT29hSVE9PQ, yuka.WTYwcklQc3h2TVlHdWNVNTVFUFB4dlJTMnFLaVhXQ3ljT2dCSWc9PQ, yuka.WTdnOEM2Z01xdmNobWNWajB5TEU5UEZ3Nk1TRmR6aXVNOUlLSWc9PQ, yuka.WVA4NUdaZ091T1VFdy9BRHdqZU94UEV2bjVLdldYeVBDc3dZSVE9PQ, yuka.WVB4ZUtvMGtxY3NIaGZZZXBnbUwxK0pvOWJ1RFVsdXVPc0F4SVE9PQ, yuka.WXFRNUQ3WmJtc0VoeDhJYnd4YnY0WWhUNVlldURIenBDUEZLSVE9PQ, yuka.WXZBSlFhRTdtUGRWdWZFeC93enQ5TnQrN0s2UGZWUHZJTHNOSWc9PQ, yuka.WjRJZEdZSXpvdk1KcWYwejB5N2I1ZEZueGNDU2REanRJTzA2SUE9PQ, yuka.WjRjT0NvWWxtTlVudWNZbjdoVDE2OGhuMzVxdVprMnJCUHNUSVE9PQ, yuka.Wm90Wk5vVU9wZXNxbDhjZ3d3akxvTmN2blkrMFJteUlOT2dKSWc9PQ, yuka.Wm9JbUlQOVp0TWdVdk1Jbnp6TEh3UForbnJXUlUwaXlBZU1XSWc9PQ, yuka.Wm9ZYVNhb2VuZWtQZ01jc3hpbm55OUY0d2J1N1pWMnFHZk04SUE9PQ, yuka.WmZGZkx2ODhqTWxRa3ZkaDBpdkZ4ZXQrOWJtTlh6S1JMdXdCSWc9PQ, yuka.YTUwL1Nvb0t2Tm9ta3NVTzhoTHZvOWR4enJ5WFV6T0hBT3dCSWc9PQ, yuka.YTVrSkg0c2Z1S01ubk1BMzNoek8rY2wxN3NXVVIwanJNdVlZSVE9PQ, yuka.YTZkZUhQa3YrOGhVcDhFY3pDK0w0dXBwN01TeFR6aXVEZGNySVE9PQ, yuka.YUwwdUNKUmI5NkFWa2NBYzFCemx5TkZybUpTWlEyZUZGc280SUE9PQ, yuka.YVAwa0FxWWs5djBRaXRzeDJ4cUpxOWxVOXJDR2ZGaU5GdG9JSWc9PQ, yuka.Ykw0eUVMaFlqUHdRaXZBUzVSM0VvOHhZLzQyd2NYSzFNdkVSSVE9PQ, yuka.YkxzOFRZWWl2OUlqcWZJUTBDanEyL2xlMmJUeURVeUpOZllJSVE9PQ, yuka.YmJnNE02QmZuY1V4a2NVNXBnNksyb01zMThiNFZqbWVKck1jSVE9PQ, yuka.ZDVvZUlyUlJsdU1Fa2NBdzFFUHExSTVINkk2VlpIem9FTThOSVE9PQ, yuka.ZTQxYU1QMEJtTjB4b3NObit3N1I1OXhXeHBpRVhuT2VBZm9YSWc9PQ, yuka.ZTRBOU5xazd2YWdFdjlvQW9STGIrZkZOKzRHSlcxdTZEK2tJSWc9PQ, yuka.ZXY0UkZiMEJxc2M2b1Axdi9EVGwvUE1sOXI2clZHZTJJclF4SUE9PQ, yuka.Zks4dkVvTUYvOE1LbE1FT29CVEYwTUJ3MTV1R1pHaWFHdnNPSVE9PQ, yukafix.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.