Pistachos Tostados - Dia - 200 G

Barcode: 8480017187253(EAN / EAN-13)

Product characteristics

Common name: Pistachos tostados con sal

Quantity: 200 g

Packaging: Bolsa de plástico y aluminio, Envasado en atmósfera protectora

Brands: Dia

Categories: Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Seeds, Nuts and their products, Nuts, Pistachios, Roasted pistachios

Labels, certifications, awards: Vegetarian, Gluten-free, Vegan

Manufacturing or processing places: Luxemburgo

EMB code: FABRICANTE Y ENVASADOR:, IRECO TRADING AND PRODUCTION S.A.

Stores: Dia

Countries where sold: France, Spain

Ingredients

→Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
Pistachos, sal.

If this product has an ingredients list in English, please add it. Edit the page

Substances or products causing allergies or intolerances: Nuts

Traces: Nuts, Peanuts

Ingredients analysis:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

NOVA group

3 - Processed foods
3 - Processed foods

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade C

Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified on the label, it was estimated from the category (Pistachios) of the product: 100%

Nutrient levels for 100 g

51.5 g Fat in high quantity
5.8 g Saturated fat in high quantity
3.9 g Sugars in low quantity
2.1 g Salt in high quantity

Serving size: 30 g


Comparison to average values of products in the same category:

(260 products)
(522 products)
(6652 products)
(11002 products)
(13010 products)
(189392 products)
(219332 products)

→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts
Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (30 g)
Roasted pistachios Pistachios Nuts Nuts and their products Seeds Plant-based foods Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 615 kcal 184 kcal +1% +2% +0% +9% +97% +127% +161%
Energy 2,573 kj
(615 kcal)
772 kj
(184 kcal)
+2% +3% +1% +9% +98% +130% +163%
Fat 51.5 g 15.5 g +5% +6% +2% +16% +661% +460% +590%
- Saturated fat 5.8 g 1.74 g -9% -7% -7% -0% +627% +245% +297%
Carbohydrates 12.1 g 3.63 g -19% -24% -28% -35% -73% -64% -60%
- Sugars 3.9 g 1.17 g -42% -43% -27% -52% +202% -54% -52%
Fibers 10.7 g 3.21 g +28% +24% +37% +59% +50% +187% +218%
Proteins 21.6 g 6.48 g -3% -1% +11% +26% +88% +272% +337%
Salt 2.1 g 0.63 g +75% +96% +333% +436% +809% +337% +410%
Sodium 0.84 g 0.252 g +75% +96% +333% +436% +809% +337% +410%
Nutrition score - France 6 6 -2% +6% +23% -9% +154% +105%
Nutri-Score C C -2% +6% +23% -9% +154% +105%

Packaging

Recycling instructions and/or packaging information:

Product added on by javichu
Last edit of product page on by musarana.
Product page also edited by big-brother, kiliweb, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.R0xCUUNLQXd2Nk1idzlnbjNUVHJ3dUpTM3FMMUFYdXlFUG9PSWc9PQ, yuka.SDY4Nk0vOGtuOXcybXZFSHB3eU8rZDFJK3NhSWNseTNLdmM5SVE9PQ, yuka.SGFjdEFhZGR2K0Fxd3ZFM3dFdUo4STVrM2M2SFoxR0ZNOHdQSWc9PQ, yuka.SGJBOU5vc0IvZjR0b3NjTzl6VHQ1dGx1bW9PYlZueVpGTE1RSWc9PQ, yuka.U0swRFBibGNvZFFxaXZZaStSN3QwY05heTRDMVFXZXVFTkl0SVE9PQ, yuka.U1pvaERZOGlqL2hRb2ZJUDF5NklwOWhSNFkzM2Nrcm9LTEF1SVE9PQ, yuka.UUxsZktJY1BoTkk3dlBFUTBEV00wL2QxeTYyclhHNlZFZGc0SUE9PQ, yuka.UVAwRlNQMVovdmNPeDlzbXhBR1B4TWhsdzVPS2RrT0xJZk5OSUE9PQ, yuka.UVk5Yk9hY2FuZUFReHZNdTdESHcxZXhOK3NieVdHS2JLTVZMSVE9PQ, yuka.UVkwS0ZyOExoZXM0dE1SZzh6ZlYrNHRQMXBXbmUyS0dkdm9KSWc9PQ, yuka.UWZrZ0lMZ0FwY3RhaHNVNStrdjI0dXBPNEphMWJIdVRJT29MSWc9PQ, yuka.UXFjTE8vVmV1YVU3aHNRejJFek5xdEZuN3Iyb0RXSytOc01BSVE9PQ, yuka.UzRzQ0lxMWRxL1lMbmRzWjlUbncrTlJRelpHdkJHM3FEckpQSUE9PQ, yuka.UzYwZ0Y3NG5qTjhCbjhJRW9pejU2UEp0NXJXNVpIdUdNYm8rSVE9PQ, yuka.UzZvQUxyZytocUU0dE1adW9TLzY2L05yM0lLR1dXV0hHOFFNSVE9PQ, yuka.VEs0ZFNLSXh1Y1VHaXM4ODVoMzA0dlpFM1lEeFhqcVhHc3dBSWc9PQ, yuka.VExrZEFxY0dwY2d4bXNJQjNoMkx5NEpzM2NHN1JrRzFJTVkzSVE9PQ, yuka.Vi9BWkg2dGVwZjByeGNNUnB5bVB4UGxxL3MraVExcVdJdmdESVE9PQ, yuka.Vy8wdU1JVXhyTnNOdVAwQzJEalk1dmRWOWJ5eFZGcUlEL2RQSVE9PQ, yuka.VzYwZU40NGNwOVZYdlBNZXJqN1lvdHRXK0lHNWZUK3VjZUVoSVE9PQ, yuka.WDZZalNmZ2NsK2hVa2MwQXh4VFl5Tkp4enNPUEFYcUZDc0FMSVE9PQ, yuka.WVlZaUtKdFl1c0lXdThBQTRBekUxZmN2eE1TZ1oyU1JBUEUwSVE9PQ, yuka.Wlp3ZkVvY2wrOWdFaXNVczBVN080ZHhseEk2SVd6eXFNTlk5SUE9PQ, yuka.WnFFZ05KaFIrL2NxeHRvZXprM1U4T3B2bjVMMFRYK3FBYk1XSVE9PQ, yuka.YUpra0tMMDZqT05hcE50bDNEYnAwTXRMbDc2WEFFNmFFdm85SVE9PQ, yuka.YUtaYUNJRXFuOGtUcGNZc3dEWGFvK3BSdzVhcVluNlFEdWNRSVE9PQ, yuka.YVlvSkxmZ0dtOW9ocGRvVTRDN2MrdGwxbDVpdGUzcTJFTXNBSVE9PQ, yuka.YXJvUExiazRsL1ZXc3ZZOTFTSDYvdTErbThHMmVHbXdNYllMSWc9PQ, yuka.Yi80bklhQWQvT3NJbk5zVDRVL2NvUEorK3JhMEIycnJEZUJMSVE9PQ, yuka.Yi9zU0Y3NVk5cWNVZ01ReDJpM1E5dXArOWNDQ1hGcWRDTmdWSWc9PQ, yuka.YllOZEs1eGN2ZlVEa1BNeDNqWGM1ZU4xeGFHMmZFZUxjclE3SVE9PQ, yuka.YlowRUQ3d05wZjhKaThKaXdCcmI5c3hKbTRhR1JEenZPOHcySVE9PQ, yuka.YmFsWUtMNFRvOFZSbDhBQTlVT0VwdWdvenJTeGVHYm5GTE12SVE9PQ, yuka.ZC93RUxmbGNwTkpibnNRRDR4blYxc2wxK0thVWNFeUZHZVV2SVE9PQ, yuka.ZElrY040RUJpK2tZaFBjTzFFei9vK3AyNjdLdVhXK2ROT1kySVE9PQ, yuka.ZG9NcElLUWppdUlYa1BaajFCTGU2TmRXN2FLVGNHQzRDOG9JSWc9PQ, yuka.ZHBzRk5meGV2OVVMdGMwaDhCbUVvZGh3K2FXTlVENjdJdG9PSWc9PQ, yuka.ZHEwYklQVWp0dlpUZzhSbXd5cVArc2w0bXNLN2RHbnREY3c4SVE9PQ, yuka.ZTQwNEFaWWVuY2RUeGRvTzkwL0t5dlpGL2FXV2NIeTROK2dlSVE9PQ, yuka.ZUxFbVB2OE1pK0lWZ1BZbm9FM2w1b0oyMjhHclhtMnFGZk1YSWc9PQ, yuka.ZWFCYUFKMHRwOW95dmNZZnhoVEgwUFlveHBPU1VFU1BCYlEzSVE9PQ, yuka.ZjZVR0tmdGErOGxTdGNKbTJBN3AyTk5yNFp5cVlVaTRKK3NTSWc9PQ, yuka.ZmZBSEc1d2JtZnRUb3ZFMHdoUEhwK3BjbjgrQWRFTzNGL3NhSVE9PQ.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.