เนสกาแฟอเมริกาโน - เนสกาแฟ - 200ml

Barcode: 8850125093331 (EAN / EAN-13)

Product characteristics

Ingredients

→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
เรารนที่ำคัปโดยปจบาบุ/hngredleis: เหอปยล4%. กาพสาราฐปเสมnกาเฟคัวบคละเวียฒ/ เร Corีe8 MMed wi Fnejy Ground Roasted ไห2%,วัตกุติอปuวาหาร INSS00ท, 1ต่งกลิบเสียน สนภาราย่เelhaia Fav0ur Add8d คารมาเฟจากธรรมชาติรับปSะทานได้ ผูพัลต่วคุณภาพาองน้ากาเฟ เทานอป60 บิลดกรมต่อ 100 บิลลิลิตร โ ไพ1ย

Nutrition facts

Serving size: 200g


Comparison to average values of products in the same category:

(522 products)
(1441 products)
(2763 products)
(50132 products)
(94821 products)
(110714 products)

→ Please note: for each nutrient, the average is computed for products for which the nutrient quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (200g)
Instant coffeesInstant beveragesCoffeesBeveragesPlant-based foodsPlant-based foods and beverages
Energy 94 kj
(22 kcal)
188 kj
(45 kcal)
-89%-93%-78%-61%-92%-91%
Fat 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%
- Saturated fat 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Carbohydrate 5 g10 g-84%-91%-61%-54%-85%-83%
- Sugars 4 g8 g-73%-90%-39%-56%-55%-53%
Dietary fiber 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Proteins 0 g0 g-100%-100%-100%-100%-100%-100%
Salt 0.076 g0.152 g-76%-75%-59%+61%-84%-81%
Sodium 0.03 g0.061 g-76%-75%-59%+61%-84%-81%

Product added on by bank-pc.
Last edit of product page on by bank-pc.
Product page also edited by openfoodfacts-contributors.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.