ไก่จ้อพริกสด ตราห้าดาว - ห้าดาว - 1 kg

Barcode: 8851425210336 (EAN / EAN-13)

Product characteristics

Quantity: 1 kg

Packaging: Bag

Brands: ห้าดาว, five star, Cp, ซีพี

Categories: Dumplings

Countries where sold: Thailand

Ingredients

→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
ส่วนประกอบ .7296 เครืองปรุงรส ไก่ ผัก (แครอท,ข้าวโทดตม) 5 พ่องเต้าหุ้, 15% 4% พริกขึหนูลสด รนส้น วดุปรุงเแตงรสอาหาร (โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโขเดียม 5์-ไรโนนวตโดไค สรมชาติ (INSI60 , INSI00(D), วัตถุเจือปนอาหาร (NS45IG. /NSI42) แดงรสเลิยนธรรมชาติ ขอมูลส่ำหรับผูแพอาหาร.มีถ้วเหลือง และแป้งสาลี S9 า% 2% วันที่ผลิด Manufactured Date S00462 .อ0e2 ต แเ ไม เรีโกคก่อน

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade C

Nutrient levels for 100 g

moderate quantity14 g Fat in moderate quantity
moderate quantity4 g Saturated fat in moderate quantity
low quantity0 g Sugars in low quantity
high quantity1.65 g Salt in high quantity

Serving size: 20g


Comparison to average values of products in the same category:

(14 products)

→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (20g)
Dumplings
Energy (kJ) ???
Energy (kcal) 210 kcal42 kcal?
Energy 879 kj
(210 kcal)
176 kj
(42 kcal)
+11%
Fat 14 g2.8 g+54%
- Saturated fat 4 g0.8 g+83%
Carbohydrates 8 g1.6 g-55%
- Sugars 0 g0 g-100%
Fibers 2 g0.4 g?
Proteins 12 g2.4 g+71%
Salt 1.651 g0.33 g+17%
Sodium 0.66 g0.132 g+17%
Nutrition score - France 10 10 +36%
Nutri-Score CCC

Product added on by bank-pc.
Last edit of product page on by bank-pc.
Product page also edited by openfoodfacts-contributors.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.