โมจิชูครีม - 7เฟรช - 64 g

Barcode: 8858867803126 (EAN / EAN-13)

This product page is not complete. You can help to complete it by editing it and adding more data from the photos we have, or by taking more photos using the app for Android or iPhone/iPad. Thank you! ×

Product characteristics

Quantity: 64 g

Packaging: Bag

Brands: 7เฟรช, 7fresh, 7-11, Cp, ซีพี, Cpram

Categories: Biscuits and cakes, Pastries, Cream puff, Chou pastry filled with custard

Countries where sold: Thailand

Ingredients

→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ : uม 23.21%, แป้ง lปัuสาลี, แป้มข้าวโพด, แป้งพันสำปะหลัง) 950% thma 8.18%, Ti 6.90%, lug 4.35%, uuau 1.00%, unuuwa 0.98% แล่งกลิ่นสังเคราะห์ essudn Ins 160alii) aajunsNS 102, INS 110 tainnutau (INS 202, INS 234, INS 282) Siennc aeNS 319, INS 321, INS 322i), INS 330, INS 341i), INS 412, !INS A 5 INS 450(i), INS 471, INS 472e, INS 477, INS 500lii), INS 575, INS 1412, INS 1422, INS 4 - uinANS น้หนัาสุาร. C on 64 nSu "1อบุลสำหรับผู้เพอาหาร : มีเปัมสาลี, ไช่, uu, uลิตภัณฑ่ากถั่วเหลืองและช้ลไฟด "วินที่uลิดและวันหมดอายุดูบuUssจุภัณท์ด้านหน้า

If this product has an ingredients list in English, please add it. Edit the page

Ingredients analysis:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

NOVA group

4 - Ultra processed food and drink products
4 - Ultra processed food and drink products

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade D

Nutrient levels for 100 g

12.5 g Fat in moderate quantity
6.25 g Saturated fat in high quantity
15.6 g Sugars in high quantity
0.556 g Salt in moderate quantity

Serving size: 64g


Comparison to average values of products in the same category:

(113 products)
(8007 products)
(56248 products)

→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts
Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (64g)
Cream puff Pastries Biscuits and cakes
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 250 kcal 160 kcal -15% -34% -41%
Energy 1,050 kj
(250 kcal)
669 kj
(160 kcal)
-13% -34% -41%
Fat 12.5 g 8 g -21% -26% -31%
- Saturated fat 6.25 g 4 g -36% -15% -17%
Carbohydrates 31.2 g 20 g +6% -38% -48%
- Sugars 15.6 g 10 g -15% -43% -45%
Fibers 0 g 0 g -100% -100% -100%
Proteins 3.12 g 2 g -39% -41% -45%
Salt 0.556 g 0.356 g +115% +4% -20%
Sodium 0.222 g 0.142 g +115% +4% -20%
Nutrition score - France 14 14 -5% -16% -23%
Nutri-Score D D -5% -16% -23%

Packaging

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
Unknown Unknown

Data sources

_

Product added on by bank-pc
Last edit of product page on by bank-pc.
Product page also edited by openfoodfacts-contributors.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.