ซอสเทอริยากิ - Tesco - 500ml

Barcode: 8858893903685 (EAN / EAN-13)

Product characteristics

Quantity: 500ml

Packaging: Bottle

Brands: Tesco, เทสโก้

Categories: Groceries, Sauces, Teriyaki sauces

Countries where sold: Thailand

Ingredients

→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
ซอสเทอริยากิ ตราเทสโก้ Teriyaki Sauce (Tesco Brand) ส่ง ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ (Ingredients) น้ำตาลทราย (Sugar) ขอสถัวเหลือง (Soy sauce) นำเชื่อมฟรุคโตส (Fructose syrup) เกลือบริโภคไม่เสริ่มไอโอดีน (Non lodised Salt), วดถุปรุงแต่งรลอาหาร (โมโนโซเดียมกลูตามต ไดโซเดียม 5-ไรโบนิวคลีโอไทค์) (Monosodium glutamate, Disodium 5-ribonucleotides) วัดถเลื่อปนอาหาร (INS1414, INS41) สธรรมชาติ (Natural color (NS150), 27% 18% 10% 6% T. สารกันเสีย (Preservative) (INS211) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร (Allergens) : มีข้าวสาลีและถ้่วเหลือง (Contain wheat and soy) ร้หรับผู้ทีต้องจำกัดการโภคโอโอดีน (or resthcdediodine consumption person) - ปี สบ บ y % yสy แนะนำการใช้ (Recommendation)

NOVA group

4 - Ultra processed food and drink products
4 - Ultra processed food and drink products

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade E

Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified, their possible positive contribution to the grade could not be taken into account.

Nutrient levels for 100 g

low quantity0 g Fat in low quantity
low quantity0 g Saturated fat in low quantity
high quantity40 g Sugars in high quantity
high quantity9.99 g Salt in high quantity

Serving size: 15g


Comparison to average values of products in the same category:

(72 products)
(15995 products)
(22946 products)

→ Please note: for each nutrient, the average is computed for products for which the nutrient quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (15g)
Teriyaki saucesSaucesGroceries
Energy 700 kj
(167 kcal)
105 kj
(25 kcal)
-14%-28%-22%
Fat 0 g0 g-100%-100%-100%
- Saturated fat 0 g0 g-100%-100%-100%
Carbohydrate 40 g6 g+29%+236%+196%
- Sugars 40 g6 g+50%+378%+365%
Dietary fiber 0 g0 g-100%-100%-100%
Proteins 0 g0 g-100%-100%-100%
Salt 9.99 g1.499 g-72%+21%-50%
Sodium 4 g0.599 g-72%+21%-50%
Nutrition score - France 20 20 +18%+72%+87%
Nutri-Score EEDDD

Product added on by bank-pc.
Last edit of product page on by bank-pc.
Product page also edited by openfoodfacts-contributors, roboto-app.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.