คาลพิสแลคโตะกลิ่นองุ่นเคียวโฮ - คาลพิส - 245 ml

Barcode: 8859183522814 (EAN / EAN-13)

Product characteristics

Ingredients

→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ - บาตาล 49%นมพงขาดบันเนย0.73%นมบปรี้ยว02% (หนักด้วยฉุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส) อูล่หรับผู้เพ้าหาระมีผลิตภัณท์จากนมและทัวหรวง ตารควบคุมค่วามเป็นกรด (INS 330,NS 3(m) สารให้ความหวาน ซุคราโลส และ เวซัลฟบเคสารทันเสีย(NS 2)) สรวงกันกรทิดฟอง(INS900) สางให้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (AS 290) สีสังเคราะห์(NS 122. AS 13)แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ ภายใต้สัญญากับ ASAHI SOFT DRTNKS CO., LEO โกย 859183 522814

NOVA group

4 - Ultra processed food and drink products
4 - Ultra processed food and drink products

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade D

Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified, their possible positive contribution to the grade could not be taken into account.

Nutrient levels for 100 g

low quantity0 g Fat in low quantity
low quantity0 g Saturated fat in low quantity
moderate quantity5.31 g Sugars in moderate quantity
low quantity0.057 g Salt in low quantity

Serving size: 245g


Comparison to average values of products in the same category:

(5289 products)
(56394 products)

→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (245g)
Carbonated drinksBeverages
Energy (kJ) ??102 kj241 kj
Energy (kcal) 20 kcal50 kcal-18%-64%
Energy 85.3 kj
(20 kcal)
209 kj
(50 kcal)
-19%-64%
Fat 0 g0 g-100%-100%
- Saturated fat 0 g0 g-100%-100%
Carbohydrates 5.31 g13 g-13%-50%
- Sugars 5.31 g13 g-10%-41%
Fibers 0 g0 g-100%-100%
Proteins 0.408 g1 g+936%-22%
Salt 0.057 g0.14 g+186%+19%
Sodium 0.023 g0.056 g+186%+19%
Nutrition score - France 7 7 -15%-2%
Nutri-Score DDDD

Product added on by bank-pc.
Last edit of product page on by bank-pc.
Product page also edited by openfoodfacts-contributors.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.