fr:produits-asiatiques

Category: fr:produits-asiatiques

Nutrition facts

Average nutrition facts for the 26 products of the fr:produits-asiatiques category for which nutrition facts are known (out of 26 products).

Nutrition facts
Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
Standard deviation Minimum 10th centile Median 90th centile Maximum
Energy (kJ) 1,100 kj 700 kj 116 kj 177 kj 1,430 kj 2,160 kj 2,270 kj
Energy (kcal) 268 kcal 166 kcal 28 kcal 42 kcal 338 kcal 517 kcal 543 kcal
Energy 1,100 kj
(268 kcal)
700 kj
(166 kcal)
116 kj
(28 kcal)
177 kj
(42 kcal)
1,430 kj
(338 kcal)
2,160 kj
(517 kcal)
2,270 kj
(543 kcal)
Fat 6.97 g 9.2 g 0 g 0.1 g 0.6 g 28 g 31.2 g
- Saturated fat 1.18 g 1.65 g 0 g 0 g 0.1 g 4.8 g 17 g
Carbohydrates 40.7 g 26.6 g 2.3 g 3.5 g 59 g 81 g 90 g
- Sugars 6.92 g 5.82 g 0 g 0.5 g 6 g 23.3 g 65 g
Fibers 1.73 g 1.1 g 0.5 g 0.5 g 2.3 g 4.8 g 74 g
Proteins 3.91 g 3.19 g 0.5 g 0.8 g 2.2 g 11 g 13.5 g
Salt 2.86 g 2.92 g 0.01 g 0.03 g 2.2 g 11.6 g 26 g
Sodium 1.14 g 1.17 g 0.004 g 0.012 g 0.88 g 4.64 g 10.4 g
Nutrition score - France 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76

Products from the fr:produits-asiatiques category